Kemerdekaan adalah Milik Kita Semua

Buletin Pemuda Tegal

Buletin Pemuda TegalOra kerasa dina kie, tanggal 17 Agustus 2015, Negara Indonesia wis anjog ning ulang tahun kemerdekaan sing 70 taun. Sesuwe-suwene 70 taun Negara Indonesia ngadeg, pengalaman rakyat Indonesia sebagai bangsa kue wis akeh awit mbiyen nganti dadi bangsa Indonesia sing dewek deleng saiki. Pengalaman 70 tahun dadi bangsa Indonesia sing merdeka kudune wis cukup nggo dewek nganterna Negara Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Tapi apa bener bar 70 taun merdeka, dewek sebagai bangsa Indonesia wis ngrasakena urip makmur karo sejahtera ning tanah aire dewek? Angger ndelengna kenyataan, perasaan makmur karo sejahtera sing dicita-citakna daning bapak-bapak pendiri bangsa sing merjuangna kemerdekaan, sebenere durung bener-bener bisa dirasakna daning sekabehane bangsa Indonesia. Esih akeh bangsa Indonesia sing uripe ora kecukupan, turu ning pinggir dalan, mangan panganan sisaan, ora bisa sekolah gara-gara kurang biaya, ora bisa berobat perkara duite laka. Akhir-akhir kie bae, bangsa Indonesia lagi direpoti karo rega sembako sing larang, regan daging sapi sing larang, bencana kekeringan, karo sing lia-liane sing marakna kapiran dirasakna daning sebagian bangsa Indonesia. Memang ana sebagian liane sing uripe wis kepenak. Mangan ora keder soale duwe duit nggo tuku mangan, turu ora keder karena duwe umah sing layak lan nyaman, ora keder bayar sekolah sebab wis ditanggung daning asuransi pendidikan, ora keder berobat ngger mriyang. Iya emang sebagian wis urip kepenak, tapi sebagai sesama bangsa Indonesia wong sing wis urip kepenak kudune ora olih meneng tok ngileng sedulur sebangsane urip susah. Sebab, kemerdekaan sing tujuane adalah kesejahteraan lan kemakmuran kudune dirasakna daning kabeh bangsa Indonesia dudu pirang iji uwong tok.

Kesusahan sebagian bangsa Indonesia kudune diluruh cara ngatasine ben kabeh bangsa Indonesia bisa urip sejahtera bareng-bareng neng tanah aire dewek. Dudu cuma kewajibane pemerintah nggo ngurusi permasalahan-permasalahan sing diadepi daning bangsa Indonesia. Tugas nggoleti jawaban saking kesusahan karo permasalahan bangsa kue kudu ditanggung daning sekabehane warga negara Indonesia. Dudu cuma pejabat, pegawai negeri, anggota partai politik kudu mahasiswa sing kudu ngobrolna jawaban permasalahan bangsa Indonesia. Tapine, pemecahan permasalahan bangsa juga kudu di obrolna daning ibu-ibu rumah tangga, daning supir-supir angkot, daning tukang becak, bocah sekolah karo kabeh uwong bangsa Indonesia saking latar belakang atawa pegawean apa bae. Intine kabeh uwong sing mangan karo turu neng Negara kie.

Pandangan sing salah kuwe angger obrolan tentang permasalahan bangsa karo masa depan bangsa Indonesia cuma bisa diomongna daning wong nduwur, wong sing duwe jabatan, wong sing pinter apa wong sing duwe duit. Wong cilik juga berhak, luwih penting maning kudu melu luruh pimen kudune nggoleti jawaban permasalahan bangsa, kudu melu ngobrolna tentang arah masa depan bangsa Indonesia. Sebab, biasane solusi saking wong duwur, cuma nguntungna wong duwuran tok, ora mihak wong cilik. Obrolan tentang masa depan bangsa sing diromedna wong duwur cuma nggo kepentingan wong-wong sing wis urip makmur karo sejahtera ben bisa tetep urip kepenak tanpa mikiri nasib wong cilik sing esih mlarat lan menderita. Ben solusi lan masa depan bangsa kepengin sing bisa nguntungna wong cilik, wis kewajibane wong cilik nggo melu-melu mikiri solusi lan masa depan bangsa.

Semoga pengalaman selama 70 tahun Negara lan Bangsa Indonesia merdeka saiki, bisa dadekna pelajaran maring dewek kabeh nggo bisa jalan bareng-bareng luruh kesejahteraan karo kemakmuran nggo kabeh bangsa Indonesia, pada karo cita-cita kemerdekaan sing biyen diperjuangna. Ora cuma nggo sebagian wong sing emang wis duwe jabatan, wis duwe kemakmuran, tapi juga nggo wong cilik sing saiki uripe esih mlarat lan menderita. Dewek kudu berubah. Kudu aktif munculna solusi karo aktif ngobrolna masa depan Indonesia. Semoga pirang taun mengarep, ning pitulasan taun-taun ngarep, bangsa Indonesia ora cuma rame ning upacara karo lomba-lomba, tapi pimen carane juga merayakan kemerdekaan dengan mengadakan “moci bareng” antara wong cilik, wong nduwe, karo pejabat nggo guyub bareng mencari solusi nggo kabeh permasalahan sing diadepi bangsa, ngobrolna pan maring endi Indonesia mengarepe. Kemerdekaan bukan hanya milik sebagian orang punya, kemerdekaan adalah milik kita semua, milik seluruh bangsa Indonesia. Dirgahayu Negeriku, Dirgahayu Bangsaku, Indonesia.

Pesan dan harapan kita untuk seluruh bangsa Indonesia,

Dari,

Solidaritas Pemuda Tegal untuk Kemajuan Bangsa

Related posts

Leave a Comment